Inifinite

ร่วมงานกับเรา

งาน ช่างอาคาร ผู้จัดการโครงการ ธุรการ กรุงเทพ ชลบุรี พัทยา

หางาน ช่างประจำอาคาร สมัครงานช่างประจำอาคาร ผู้จัดการโครงการ ธุรการ ประจำคอนโดมิเนียม กรุงเทพ ชลบุรี พัทยา


3

อัตรา
ช่างประจําอาคาร ลาดพร้าว 71
August 17, 2019
รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบงานระบบส่วนกลางทุกระบบในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
2. บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประจำอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ
3. งานซ่อมบำรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
4. ดูแลทรัพย์สิน และเอกสารของแผนก
5. จัดทำบันทึก และรายงานการซ่อมบำรุง
6. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป (สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง : 1-2 ปีขึ้นไป
ซื่อสัตย์สุจริต, ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานช่าง เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ
มีบุคลิกภาพดี, รักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดี, ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นกะได้
หากมีประสบการณ์ด้านอาคารชุด คอนโดมิเนียม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

ติดต่อสอบถาม

ส่งใบสมัคร

1

อัตรา
หัวหน้าช่างประจำอาคาร - ลาดพร้าว 71
August 17, 2019
รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบระบบวิศวกรรมประจำอาคารเบื้องต้น ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประจำอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ
3. งานซ่อมบำรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
4. ดูแลทรัพย์สิน และเอกสารของแผนก
5. จัดทำบันทึก และรายงานการซ่อมบำรุง
6. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป (สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
มีบุคลิกภาพดี, รักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดี, ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
ซื่อสัตย์สุจริต, ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานช่าง เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ
ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง : 3-5 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานเป็นกะได้
หากมีประสบการณ์ด้านอาคารชุด คอนโดมิเนียม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

ติดต่อสอบถาม

ส่งใบสมัคร

2

อัตรา
ผู้จัดการอาคารประจำคอนโดมิเนียม - ลาดพร้าว 71
August 17, 2019
รายละเอียดงาน

1. ดูแลลูกค้า (อำนวยความสะดวก ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด)
2. ดูแลบุคลากรภายในหน่วยงาน (พนักงานธุรการ,ช่างประจำอาคาร,พนักงานรปภ.,พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น)
3. งานดูแลตรวจสอบการซ่อมบำรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภค
4. ดูแลทรัพย์สิน และเอกสารของแผนก
5. ตรวจสอบความเรียบร้อย/ความปลอดภัยภายในอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยมั่นใจในความปลอดภัย
6. งานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
7. งานด้านการเงิน และการติดตามลูกหนี้
8. จัดทำบันทึก และรายงานการประชุม
9. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ชาย,หญิง อายุ : 27 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Softbiz
มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.อาคารชุด
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด-อ่าน-เขียน)
มีบุคลิกภาพดี, รักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดี, ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
ซื่อสัตย์สุจริต, ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
ประสบการณ์ด้านงานอาคารชุด คอนโดมิเนียม : 2-3 ปีขึ้นไป

วิธีการรับสมัครงาน

ติดต่อสอบถาม

ส่งใบสมัคร