Inifinite

ABOUT ME

บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
เกิดจากคนรุ่นใหม่ ที่ได้รับการฝึกฝน อบรม ทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทางด้านงานอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งประสบการณ์การทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์กว่า 10 ปี จนมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาปรับปรุงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาคารและโครงการจัดสรร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นที่พึงพอใจ ด้วยความพร้อมของทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร จึงมีศักยภาพและความสามารถที่พร้อมเป็นคำตอบของความสำเร็จอย่างแท้จริง

about_me_image

SERVICES

“บริหารอาคารชุดและที่พักอาศัย มั่นใจในความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับ”

 • บริหารจัดการอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร

  – เป็นตัวแทนเจ้าของร่วม/สมาชิกตามกฎหมาย ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติบุคคลในทุกกรณี
  – ควบคุมการปฏิบัติงานตามนโยบาย จากมติที่ประชุมใหญ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และนำมาปฏิบัติให้เกิดผล
  – บริหารบุคลากรให้เข้าใจในหน้าที่ เน้นการบริการ วางขอบเขตรายละเอียดงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
  – จัดวางแผนงานระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  – วางแผนงานเร่งรัดจัดเก็บ และจัดหารายได้เข้านิติบุคคล
  – จัดระบบการตรวจสอบงานวิศวกรรม ให้มีการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ
  -แก้ไขปัญหาในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของร่วม/สมาชิก หรือ นิติบุคคลกับ เจ้าของร่วม/สมาชิก หรือ กับบุคคลภายนอก
  – การให้บริการแก่เจ้าของร่วม/สมาชิก อย่างเหมาะสม
  -บังคับใช้ข้อบังคับนิติบุคคลและระเบียบการพักอาศัย
  -บริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุดw/หมู่บ้านจัดสรร

 • บริหารจัดการอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร

  -ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  – จัดทำแผนงานการจดทะเบียน / แผนการจัดตั้งนิติบุคคล
  – จัดทำรายละเอียดการขอจดทะเบียนต่างๆ เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ
  -จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล
  -พิจารณากำหนดอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
  -จัดบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

 • บริหารจัดการอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร

  – รับบริหารฝาก ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
  – รับบริหารงานขายประจำโครงการ
  – รับบริหารงานขายห้อง resales

OUR CUSTOMER

 • banner

  โครงการ : JW Station @Ramintra
  จำนวนอาคาร : 1 อาคาร จำนวนชั้น : 20 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 275 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : The Zea ศรีราชา
  จำนวนอาคาร : 1 อาคาร จำนวนชั้น: 40 ชั้น
  จำนวนห้องชุด: 585 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : My Story ลาดพร้าว 71
  จำนวนอาคาร : 4 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 658 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : Centara Sonrisa ศรีราชา
  จำนวนอาคาร : 1 อาคารชุด จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 141 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : Modiz รัชดา 32
  จำนวนอาคาร : 1 อาคารชุด จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 191 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : ฟินน์ อารีย์
  จำนวนอาคาร : 1 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 79 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : ไอ-ลอฟท์ แอท บางแสน
  จำนวนอาคาร : 1 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 77 ห้องชุด

 • banner

  ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม

  173 หลัง

 • banner

  วิลเลต กาญจนาภิเษก

  245 หลัง

 • banner

  นาราโฮม

  119 หลัง